Alkohol & Drogpolicy

Motiv för denna policy


Österlens SV vill genom sin verksamhet bidra till att skapa en idrottsrörelse fri från alkohol och narkotika. Vår förening har goda förutsättningar att tillsammans med andra föreningar delta i arbetet på att minska och förebygga alkohol– och narkotikaproblem i samhället.


Det är angeläget att alla goda krafter tar sig an denna utmaning eftersom vi i vårt land i dag dricker mer alkohol än på 100 år och 30 % mer än för bara tio år sedan. I åldersgruppen 18-29 år har 25 % av kvinnorna och 40 % av männen en förhöjd och riskabel konsumtion av alkohol, som riskerar att leda till missbruk av alkohol.


Andelen unga som provat narkotika har ökat betydligt sedan den relativt låga nivån i slutet av 1980-talet. Nästan var fjärde ung storstadsbo har provat narkotika. Under de senaste åren visar dock siffror att färre unga valt att prova narkotika, men det går inte att säga om förändringen blir bestående.


Bruket av alkohol dominerar, men undersökningar visar att om man är bra på att förebygga bruket av alkohol är man samtidigt bra på att motverka bruket av narkotika.


Av betydelse i detta sammanhang är också det förebyggande arbetet mot tobak eftersom detta med stor sannolikhet också förebygger alkohol- och narkotikamissbruk.


Det är därför angeläget att vi i vår förening tar till vara våra möjligheter att minska bruket av alkohol och narkotika genom att ge bra kunskaper om förutsättningar för en god hälsa samt den egna livsstilens betydelse för hälsan.


Föräldrar till ungdomar i Österlens SV skall kunna känna förtroende för att idrottsverksamhet i vår förening även reducerar risken för framtida missbruk av alkohol och narkotika.


Inom Österlens SV:s verksamhet gäller därför följande


Inga former av doping- eller narkotikapreparat accepteras inom Österlens SV


Alkoholhaltiga drycker får ej förekomma under resor, måltider eller andra gemensamma aktiviteter i samband med träningar, matcher, cuper och träningsläger. 


Tobaksrökning får ej förekomma i samband med träningar eller matcher.


Ledarens roll:


• Skall alltid föregå med gott exempel.


• Skall informera spelare om det skadliga med droger, alkohol och tobak.


• Skall informera föräldrar och andra närstående om vår policy.


• Skall agera direkt om problem uppstår. I första hand informera föräldrar/närstående.

 

Österlens SV:s handlingsplan:


Österlens SV skall:


• Informera alla som deltar i vår verksamhet om vår policy.


• Kontinuerligt upplysa om alkohol och drogers skadeverkningar.


• Informera om vår alkohol- och drogpolicy på hemsidan.


• Informera såväl internt som externt om vårt arbete.


 

Om någon som deltar i vår verksamhet får problem med alkohol/droger, förväntas ledare/spelare i personens närhet engagera sig aktivt för att erbjuda stöd och hjälp.


Ovanstående Alkohol-och drogpolicy för Österlens Schackvänner antogs

och godkändes vid årsmötet den 3 april 2006.


Sankt Olof den 18 januari 2008


Huvudstyrelsen för Österlens Schackvänner

                                   


Alkohol- och drogpolicy för medlemmar i

Österlens schackvänner